ಮಕ್ಕಳ ಕವಿತೆ ಅರುಣಾ ರಾವ್ ದೇಸಿ ಆಟಗಳು

ಅಡಿಗರ ಸಾಕ್ಷಿ ಪತ್ರಿಕೆ 37ನೇ ಸಂಚಿಕೆಯ ಮರುಓದು- ಭಾರತಿ ಅಶೋಕ್

ವಿಶೇಷ ಲೇಖನ ಈಚಿನ ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳ ಕುರಿತ ಸಾಕ್ಷಿ ೩೭ನೇ ಸಂಚಿಕೆ (ಹೇಮಂತ)ಯ ಮರು ಓದು” ಎರಡನೆ ಭಾಗ-

ಇಂದಿರಾ ಮೋಟೆಬೆನ್ನೂರಕವಿತೆ-ಮತ್ತೆ ವಸಂತ

ಕಾವ್ಯಯಾನ March 27, 2023admin ಇಂದಿರಾ ಮೋಟೆಬೆನ್ನೂರಕವಿತೆ-ಮತ್ತೆ ವಸಂತ ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ ಇಂದಿರಾ ಮೋಟೆಬೆನ್ನೂರ ಮತ್ತೆ ವಸಂತ

ಬಿ.ಟಿ.ನಾಯಕ್ ಕವಿತೆ- ಹುಟ್ಟು ಕುಲವ ನಾನರಿಯೆ 

ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ ಬಿ.ಟಿ.ನಾಯಕ್ ಹುಟ್ಟು ಕುಲವ ನಾನರಿಯೆ

ಹನಿಬಿಂದು ಕವಿತೆ-ಮಾನವರಾಗಿರೋಣ

ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ ಹನಿಬಿಂದು ಮಾನವರಾಗಿರೋಣ

ಶರಣಪ್ಪ ತಳ್ಳಿ ಕುಪ್ಪಿಗುಡ್ಡ ಕವಿತೆ-ಮರದ ಕತ್ತಲಗಾಥೆ

ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ ಶರಣಪ್ಪ ತಳ್ಳಿ ಕುಪ್ಪಿಗುಡ್ಡ ಮರದ ಕತ್ತಲಗಾಥೆ

ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಪತ್ತಾರ ಕವಿತೆ-ಯಾವುದು ಹೌದು ಅದು ಅಲ್ಲ

ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಪತ್ತಾರ ಯಾವುದು ಹೌದು ಅದು ಅಲ್ಲ

ಅನುವಾದಿತ ಕವಿತೆ-ಓ ವಯವೇ!

ಅನುವಾದ ಸಂಗಾತಿ ಓ ವಯವೇ! (ಗುಲ್ಜಾರರ ಗಜಲನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರುವೆ.) ನರಸಿಂಗರಾವ ಹೇಮನೂರ

ಈಶ್ವರ ಜಿ ಸಂಪಗಾವಿ ಕವಿತೆ-ಗಜಲ್.

ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ ಗಜಲ್. ಈಶ್ವರ ಜಿ ಸಂಪಗಾವಿ

ಗಾಯಿತ್ರಿ ಮೋ. ಬಡಿಗೇರ ಕವಿತೆ-ಮತ್ತೆ ವಸಂತ

ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ ಮತ್ತೆ ವಸಂತ ಗಾಯಿತ್ರಿ ಮೋ. ಬಡಿಗೇರ