ಅಂಬಮ್ಮ ಪ್ರತಾಪ ಸಿಂಗ್-ಗಜಲ್

ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ ಗಜಲ್ ಅಂಬಮ್ಮ ಪ್ರತಾಪ ಸಿಂಗ್

ನಯನ. ಜಿ. ಎಸ್. ಕವಿತೆ-ಆತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ

ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ ಆತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ನಯನ. ಜಿ. ಎಸ್

ಭಾರತಿ ಅಶೋಕ್ ಕವಿತೆ-ನೀನು ನನ್ನ ರಾಮನಲ್ಲ

ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ ನೀನು ನನ್ನ ರಾಮನಲ್ಲ ಭಾರತಿ ಅಶೋಕ್

ಗಣಪತರಾವ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರರ
ಕಾವ್ಯಲೋಕ
ಚಂಗಲವೆ

ಪುಸ್ತಕ ಸಂಗಾತಿ ಗಣಪತರಾವ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರರ ಕಾವ್ಯಲೋಕ ಚಂಗಲವೆ

ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ ಪಿಯರ್ ಕವಿತೆಯ ಕನ್ನಡಾನುವಾದ

ಅನುವಾದ ಸಂಗಾತಿ ಜಗವನೇ ಗೆಲುವೆನು ನಿನ್ನೊಲವೊಂದಿದ್ದರೆ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೂಲ ವಿಲಿಯಮ್ ಶೇಕ್ಸಪಿಯರ್ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ : ಗಣೇಶ್ ವಿ

ಡಾ ಡೋ.ನಾ.ವೆಂಕಟೇಶ-ಧಾರಾವಾಹಿ

ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ಡಾ ಡೋ.ನಾ.ವೆಂಕಟೇಶ

ಶಂಕರಾನಂದ ಹೆಬ್ಬಾಳ-ಗಜಲ್

ಕಾವ್ಯಯಾನ ಗಝಲ್ March 3, 2023admin ಶಂಕರಾನಂದ ಹೆಬ್ಬಾಳ-ಗಜಲ್ ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ ಶಂಕರಾನಂದ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಗಜಲ್

ಹೊಸ ಕವಿತೆ-ಪುಟ್ಟ ದೇಹದ ಹಕ್ಕಿ

ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ ಪುಟ್ಟ ದೇಹದ ಹಕ್ಕಿ ಡಾ. ಪುಷ್ಪಾ ಶಲವಡಿಮಠ

ಚೈತನ್ಯಾ ಎನ್ ಭಟ್-ಚಿತ್ರಕಲೆಯ ಯುವಪ್ರತಿಭೆ

ಪ್ರತಿಭೆ ಚೈತನ್ಯಾ ಎನ್ ಭಟ್- ಚಿತ್ರಕಲೆಯ ಯುವಪ್ರತಿಭೆ