ಅನುರಾಧಾ ರಾಜೀವ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಗಜಲ್

ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ ಅನುರಾಧಾ ರಾಜೀವ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಗಜಲ್

ಹಮೀದಾ ಬೇಗಂ ದೇಸಾಯಿ-ಗಜ಼ಲ್

ಕಾವ್ಯಸಂಗಾತಿ ಹಮೀದಾ ಬೇಗಂ ದೇಸಾಯಿ ಗಜ಼ಲ್

ಪ್ರಭಾವತಿ ಎಸ್ ದೇಸಾಯಿ-ಗಜಲ್

ಪ್ರೇಮ ಮಂದಿರದಲಿ ರಾಧೆ ನಿತ್ಯ ಕೃಷ್ಣನ ಪೂಜಿಸುವಳು ಹೃದಯ ಗೂಡು ಬರಿದಾಗಿದೆ ಅವಳನ್ನು ಅಗಲಿದ ನಂತರ ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ ಪ್ರಭಾವತಿ…

ಮಾಜಾನ್ ಮಸ್ಕಿ-ಗಜಲ್

ವರುಷಗಳ ಉರುಳ್ಯಾವ ನಿನ್ನಗಲಿಕೆಯ ಬಾಧೆಯಲ್ಲಿ ತುಂತುರು ಹನಿಗೆ ತನು ನೆನಿದೈತಿ ನಿನ್ನ ಹೆಜ್ಜಿ ಸಪ್ಪಳಕ ಕಾವ್ಯಸಂಗಾತಿ ಮಾಜಾನ್ ಮವರುಷಗಳ ಉರುಳ್ಯಾವ…

ಹಮೀದಾ ಬೇಗಂ ದೇಸಾಯಿ-ಗಜಲ್

ಕಂಗಳ ಅಂಚಿನಲಿ ಕಂಬನಿ ಮಡುಗಟ್ಟಿದೆ ಇಳಿಯದೆ ನೋಡು ಬವಣೆಗೆ ಸೋತ ಬದುಕು ದುಗುಡದಲಿ ಜರಿಯುತಿದೆ ಸಖಿ ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ ಹಮೀದಾ…

ಅನಸೂಯ ಜಹಗೀರದಾರ-ಗಝಲ್

ಜರ್ಝರಿತ ದೇಹ ಮನದಲಿ ನೂರೆಂಟು ಹುಣ್ಣಾದ ಗಾಯಗಳಿವೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ನ್ಯಾಯಬೇಡಿಯಾಳೆಂದು ಕರಗಳ ಬಂಧಿಸಿದರು ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ ಅನಸೂಯ ಜಹಗೀರದಾರ

ಹಮೀದಾ ಬೇಗಂ ದೇಸಾಯಿ-ಗಜಲ್

ಮಳೆಬಿಲ್ಲು ಹಿಡಿಯುವಾಸೆ ಮುಟ್ಟಿಗೆಯಲಿ ಗಗನ ಏರಿ ಮುಸುಕು ಸರಿಸಿ ಸರಳುಗಳನು ಮುರಿಯಲೇ ಇಲ್ಲ ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ ಹಮೀದಾ ಬೇಗಂ ದೇಸಾಯಿ…

ಅನುರಾಧಾ ರಾಜೀವ್ ಸುರತ್ಕಲ್-ಗಜಲ್

ಉರಿಸಿ ಮತ್ಸರದ ಬೆಂಕಿಯ ಸುಡದಿರು ಕಲ್ಪನೆಯ ಕನಸನು ಸುರಿಸಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಧಾರೆಯನು ಹೃದಯ ಬಾಗಿಲನು ತೆರೆದುಬಿಡು ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ ಅನುರಾಧಾ…

ಪ್ರಭಾವತಿ ಎಸ್ ದೇಸಾಯಿ-ಗಜಲ್

ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರೇಖೆ ಹಾಕಿದರು ಬಿರಿದ ಹೂ ಕಂಪು ಗಾಳಿಗೆ ತೇಲಿತು ರಂಗಿನ ಕುಸುಮಗಳ ಮಧು ಹೀರಲು ದುಂಬಿಗಳು ಬೇಲಿ ದಾಟಿದವು…

ಇಂದಿರಾ ಮೋಟೆಬೆನ್ನೂರ-ತರಹಿ ಗಜಲ್

ನನ್ನ ಎದೆಯಾಳದ ಕುದಿದು ಎಸರಾದ ಬೇಗುದಿಗಳನು ಹೇಳಬೇಕಿದೆ ನಿನಗೆ ಬಿತ್ತಿದ ಭಾವ ತೆನೆಯಾದುದನು ಇಂದಿರಾ ಮೋಟೆಬೆನ್ನೂರ-