ನಯನ. ಜಿ. ಎಸ್ ರವರ ಗಜಲ್

ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ ಗಜಲ್ ನಯನ. ಜಿ. ಎಸ್

ಡಾ ಡೋ.ನಾ.ವೆಂಕಟೇಶ ಕವಿತೆ-ಧಾರಾವಾಹಿ

ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ ಡಾ ಡೋ.ನಾ.ವೆಂಕಟೇಶ ಧಾರಾವಾಹಿ

ಲಲಿತಾ ಪ್ರಭು ಅಂಗಡಿ ಕವಿತೆ-ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ.

ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ. ಲಲಿತಾ ಪ್ರಭು ಅಂಗಡಿ

ಲಲಿತಾ ಮ ಕ್ಯಾಸನ್ನವರ ಕವಿತೆ-ಚಂದಿರ..

ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ ಚಂದಿರ.. ಲಲಿತಾ ಮ ಕ್ಯಾಸನ್ನವರ

ಅಂಕಣ ಸಂಗಾತಿ ಸಿನಿ ಸಂಗಾತಿ ಅಲೆಗಳು ಹೇಳಿದ ಕಥೆ–ಕಿರುಚಿತ್ರ

ಕನ್ನಡ ಹಾಸ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆ ಸಂಬಂಧದ ಸ್ವರೂಪ”-ಭಾರತಿ ಅಶೋಕ್

ವಿಶೇಷ ಲೇಖನ ಕನ್ನಡ ಹಾಸ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆ ಸಂಬಂಧದ ಸ್ವರೂಪ” ಭಾರತಿ ಅಶೋಕ್

ಖಾಕಿಯೊಳಗಿನ ಕವಿ -ನಾಗಪ್ಪ.ಬಿ.ಪಿಎಸ್ಐ ಕವಿತೆ ಸಾರ್ಥಕ ಬದುಕು

ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ ಸಾರ್ಥಕ ಬದುಕು ಖಾಕಿಯೊಳಗಿನ ಕವಿ (ನಾಗಪ್ಪ.ಬಿ.ಪಿಎಸ್ಐ

ಅಂಕಣ ಬರಹ ಸಾಧಕಿಯರ ಯಶೋಗಾಥೆ ಡಾ.ಸುರೇಖಾ ರಾಠೋಡ್ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಹೃದಯರೋಗ ತಜ್ಞೆ ಎಸ್ ಐ ಪದ್ಮಾವತಿ (1917-2020)