Day: March 19, 2023

ನಾಗರತ್ನ ಹೆಚ್. ಗಂಗಾವತಿ ಮಕ್ಕಳಕವಿತೆ-ನನ್ನವ್ವ

ಮಕ್ಕಳ ವಿಭಾಗ

ನನ್ನವ್ವ

ನಾಗರತ್ನ ಹೆಚ್. ಗಂಗಾವತಿ

ಮೋಹನ್ ಬಸಪ್ಪನಾಯಕರವರ ಕವಿತೆ-ಮಾತುಗಳ ಹಪಾಹಪಿ….!

ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ

ಮಾತುಗಳ ಹಪಾಹಪಿ….!

ಮೋಹನ್ ಬಸಪ್ಪನಾಯಕ

ಡಾ. ಪುಷ್ಪಾ ಶಲವಡಿಮಠ ಕವಿತೆ-ಮೋಕ್ಷವನ್ನರಸುತ್ತ

ಕಾವ್ಯಸಂಗಾತಿ

ಡಾ. ಪುಷ್ಪಾ ಶಲವಡಿಮಠ

ಮೋಕ್ಷವನ್ನರಸುತ್ತ

ಹೀಗೊಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನ ಕಮಲಾದಾಸ್ ಆವರ “The dance of Eunuchs” ಪದ್ಯದ ಅನುವಾದ

ಹೀಗೊಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನ ಕಮಲಾದಾಸ್ ಆವರ “The dance of Eunuchs” ಪದ್ಯದ ಅನುವಾದ ನಮ್ಮ ಯುವ ಕವಿ ವಿಶಾಲ್ ಮ್ಯಾಸರ್ ಅವರಿಂದ

ಅಂಕಣ ಸಂಗಾತಿ

ಒಲವ ಧಾರೆ.

ರಮೇಶ ಸಿ ಬನ್ನಿಕೊಪ್ಪ ಹಲಗೇರಿಯವರ ಅಂಕಣ

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅತಿಥಿ ಭಾಷಣಕಾರನಾಗುವ

ಸಂಕಟದ ಸಂಭ್ರಮಗಳು….

Back To Top