Category: ಇತರೆ

ಇತರೆ

ಅರ್ಥ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ ‘ಮನುಷ್ಯ ಸಂಬಂಧಗಳು’

ಅರ್ಥ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ ‘ಮನುಷ್ಯ ಸಂಬಂಧಗಳು’

ಕೆ.ಶಿವು.ಲಕ್ಕಣ್ಣವರ

.ನಮ್ಮನ್ನಾವರಿಸಿದ ಜ್ಞಾನದ ಬ್ರೂಣ ಬುದ್ದ

ಬುದ್ದ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ವಿಶೇಷ
ನಮ್ಮನ್ನಾವರಿಸಿದ ಜ್ಞಾನದ ಬ್ರೂಣ ಬುದ್ದ

ನಮ್ಮನ್ನಾವರಿಸಿದ ಜ್ಞಾನದ ಬ್ರೂಣ ಬುದ್ದ

‘ಬಯಲಾಗುವ ಮನುಷ್ಯತ್ವದ ಬಂಡವಾಳ’

‘ಬಯಲಾಗುವ ಮನುಷ್ಯತ್ವದ ಬಂಡವಾಳ’

ಒಡನಾಡಿ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್’ ನ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪರಶುರಾಮರೂ..!
ಹಾಗೂ ಅವರು ಬರೆದ ‘ಬಯಲಾಗುವ ಮನುಷ್ಯತ್ವದ ಬಂಡವಾಳ’ ಕೃತಿವೂ.!! —

Back To Top