ಪ್ರೊ ದೀಪಾ ಜಿಗಬಡ್ಡಿ ವಚನ ಭಾವದ ಬುತ್ತಿ

ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ ಪ್ರೊ ದೀಪಾ ಜಿಗಬಡ್ಡಿ ವಚನ ಭಾವದ ಬುತ್ತಿ

ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಸುಭಾಷಚಂದ್ರ ಸಕ್ರೋಜಿ-ನಿರ್ಲಿಪ್ತ ವ್ಯಾಪಾರಿ

ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಸುಭಾಷಚಂದ್ರ ಸಕ್ರೋಜಿ ನಿರ್ಲಿಪ್ತ ವ್ಯಾಪಾರಿ

ಇಂದಿರಾ ಮೋಟೆಬೆನ್ನೂರ ಮಕ್ಕಳ ಕವಿತೆ-

ಮಕ್ಕಳ ವಿಭಾಗ ಇಂದಿರಾ ಮೋಟೆಬೆನ್ನೂರ ಮುದ್ದು ಕಂದ

ಅಂಕಣ ಸಂಗಾತಿ ಹನಿಬಿಂದು ಒಂದಿಷ್ಟು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಮಾತೃ ಭಾಷೆ ಕಲಿಯೋಣ,

ರಜಿನಿ ಟಿ.ಎಂ ಕವಿತೆ-ಭರವಸೆ

ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ ರಜಿನಿ ಟಿ.ಎಂ ಭರವಸೆ

ಅಡಿಗರ ಸಾಕ್ಷಿ ಪತ್ರಿಕೆ 37ನೇ ಸಂಚಿಕೆಯ ಮರುಓದು- ಭಾರತಿ ಅಶೋಕ್.

ವಿಶೇಷ ಲೇಖನ ಈಚಿನ ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳ ಕುರಿತ ಸಾಕ್ಷಿ ೩೭ನೇ ಸಂಚಿಕೆ (ಹೇಮಂತ)ಯ ಮರು ಓದು” ಅಂತಿಮ ಭಾಗ-

ಕೆ.ಎನ್.ಲಾವಣ್ಯ ಪ್ರಭಾರವರ ಸಂಕಲನ ‘ಸ್ಪರ್ಶ ಶಿಲೆ’

ಪುಸ್ತಕ ಸಂಗಾತಿ ‘ಸ್ಪರ್ಶ ಶಿಲೆ’ ಕೆ.ಎನ್.ಲಾವಣ್ಯ ಪ್ರಭಾ “ಕಾವ್ಯದ ಝರಿ;ಆಂತರ್ಯದ ಸಿರಿ”

ಇಮಾಮ್ ಮದ್ಗಾರ ಕವಿತೆ-ಪ್ರೀತಿ

ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ ಇಮಾಮ್ ಮದ್ಗಾರ ಪ್ರೀತಿ

ಜಯಶ್ರೀ.ಜೆ. ಅಬ್ಬಿಗೇರಿಲಹರಿ-ಮರಳಿ ಬಂದು ಬಿಡು ಪ್ರೀತಿಯ ಹೂಗುಚ್ಛ ಹಿಡಿದು

ಲಹರಿ ಜಯಶ್ರೀ. ಜೆ. ಅಬ್ಬಿಗೇರಿ. ಮರಳಿ ಬಂದು ಬಿಡು ಪ್ರೀತಿಯ ಹೂಗುಚ್ಛ ಹಿಡಿದು