ಡಾ. ಅರಕಲಗೂಡು ನೀಲಕಂಠ ಮೂರ್ತಿ ಕವಿತೆ-ರಾತ್ರಿ

ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ ರಾತ್ರಿ ಡಾ. ಅರಕಲಗೂಡು ನೀಲಕಂಠ ಮೂರ್ತಿ

ಯೋಗೇಂದ್ರಾಚಾರ್ ಎ ಎನ್ ಗಜಲ್

ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ ಗಜಲ್ ಯೋಗೇಂದ್ರಾಚಾರ್ ಎ ಎನ್

ಈಶ್ವರ ಜಿ ಸಂಪಗಾವಿ-ಗಜಲ್

ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ ಈಶ್ವರ ಜಿ ಸಂಪಗಾವಿ ಗಜಲ್

ನಾಗರತ್ನ ಎಚ್ ಗಂಗಾವತಿ ಕವಿತೆ-ಮೌನದ ಪಯಣ

ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ ಮೌನದ ಪಯಣ ನಾಗರತ್ನ ಎಚ್ ಗಂಗಾವತಿ

ಅರುಣಾ ನರೇಂದ್ರರವರ ಗಜಲ್

ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ ಗಜಲ್ ಅರುಣಾ ನರೇಂದ್ರ

ವಿಮಲಾರುಣ ಪಡ್ಡoಬೈಲು ಕವಿತೆ-ಬದುಕು

ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ ವಿಮಲಾರುಣ ಪಡ್ಡoಬೈಲು ಬದುಕು

ಕುವೆಂಪುರವರ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಧುನೀಕರಣದ ಚಿತ್ರಣ.

ವಿಶೇಷ ಲೇಖನ ಭಾರತಿ ಅಶೋಕ್ ಕುವೆಂಪುರವರ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಧುನೀಕರಣದ ಚಿತ್ರಣ. ( ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕವಾಗಿ ಸಾಲದ ಮಗು,ಆದರ್ಶ ಸಾಧನೆ,ಮತ್ತು ಧನ್ವಂತರಿಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ…

ಕಾಡಜ್ಜಿ ಮಂಜುನಾಥ ಕವಿತೆ-“ವಸಂತ ಕಾಲ “

ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ ಕಾಡಜ್ಜಿ ಮಂಜುನಾಥ “ವಸಂತ ಕಾಲ “

ಯುಗಾದಿ ವಿಶೇಷ ಗಜಲ್ ವಾಣಿ ಭಂಡಾರಿ

ಅಂಕಣ ಸಂಗಾತಿ ಗಜಲ್ ಲೋಕ ರತ್ನರಾಯಮಲ್ಲ ಅವರ ಲೇಖನಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಲಾ ಪಾಟೀಲ ರವರ ಗಜಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಿಂಚನ