Day: March 9, 2023

ರೇಷ್ಮಾ ಕಂದಕೂರ-ಭಿಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಹೆಣ್ಣೆಂಬ ಭಾವ

ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ

ರೇಷ್ಮಾ ಕಂದಕೂರ

ಭಿಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಹೆಣ್ಣೆಂಬ ಭಾವ

ಅಭಿಜ್ಞಾ ಪಿ.ಎಮ್ ಗೌಡ ವಿಶೇಷ ಲೇಖನ-“ಗೃಹಿಣಿ ಗೃಹ ಮುಚ್ಯತೆ”

ವಿಶೇಷ ಲೇಖನ

“ಗೃಹಿಣಿ ಗೃಹ ಮುಚ್ಯತೆ”

ಅಭಿಜ್ಞಾ ಪಿ.ಎಮ್ ಗೌಡ

ಡಾ. ಚನ್ನಮ್ಮ ಎನ್. ಅಲ್ಬಾ ವಿಶೇಷ ಲೇಖನ

ಲೇಖನ ಸಂಗಾತಿ

ಡಾ. ಚನ್ನಮ್ಮ ಎನ್. ಅಲ್ಬಾ

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಯಶಸ್ವಿ ಪುರುಷನ ಹಿಂದೆ ಮಹಿಳೆ ಇರುತ್ತಾಳೆ

ಡಾ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ ಕವಿತೆ ಇವಳು ಹೀಗೆ……….

ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ

ಡಾ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ

ಇವಳು ಹೀಗೆ……….

ಅಂಕಣ ಸಂಗಾತಿ

ಗಜಲ್ ಲೋಕ

ರತ್ನರಾಯಮಲ್ಲ ಅವರ ಲೇಖನಿಯಿಂದ

ಸುರೇಶ್ ರಾಜಮಾನೆಯವರ ಗಜಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ.ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂವೇದನೆ

Back To Top