ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಥೆ ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ… ತೆಲುಗು ಮೂಲ: ಸಕಲಭಕ್ತುಲ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಡಾ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕಂಪ್ಲಿ.

ಮೇ-ದಿನದ ವಿಶೇಷ ಹೆಚ್. ಎಸ್. ಪ್ರತಿಮಾ ಹಾಸನ್ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪಾಡು

ಮೇ-ದಿನದ ವಿಶೇಷ ರತ್ನರಾಯಮಲ್ಲ ಗಜಲ್

ಮೇ-ದಿನದ ವಿಶೇಷ ಬಿ.ಟಿ.ನಾಯಕ್.

ಮೇ-ದಿನದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೊ. ಸಿದ್ದು ಸಾವಳಸಂಗ ಶ್ರಮಜೀವಿಗಳ ದಿನ

ಅಂಕಣ ಸಂಗಾತಿ ಒಲವ ಧಾರೆ. ರಮೇಶ ಸಿ ಬನ್ನಿಕೊಪ್ಪ ಕುಟುಂಬದ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥವೇ ಒಲವು…

ಮೇ-ದಿನದ ವಿಶೇಷ ರೇಖಾ ಸುದೇಶ್ ರಾವ್ ಶ್ರಮಿಕ ಕಾರ್ಮಿಕ

ಮೇ-ದಿನದ ವಿಶೇಷ ನಿಲೀಷಾ ಪ್ರೀಮಾ ಕಾರ್ಮಿಕ ನೀನೇ ನಾಯಕ

ಮೇ-ದಿನದ ವಿಶೇಷ ಡಾ ಸುರೇಶ ನೆಗಳಗುಳಿ ಕಾರ್ಮಿಕನಿಗೇಕೆ ದಿನ!

ಮೇ-ದಿನದ ವಿಶೇಷ ಸುಧಾ ಪಾಟೀಲ್ ಕಾರ್ಮಿಕರ ದಿನಾಚರಣೆ