Category: ಕಾವ್ಯಯಾನ

ಕಾವ್ಯಯಾನ

ಪ್ರೊ ರಾಜನಂದಾ ಘಾರ್ಗಿ-ಮೊಡಗಳ ಮರೆಯ ಚಂದ್ರ

ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ

ಪ್ರೊ ರಾಜನಂದಾ ಘಾರ್ಗಿ

ಮೊಡಗಳ ಮರೆಯ ಚಂದ್ರ

ಪ್ರತಿ ಇರುಳಿಗೂ ಬೆಳಗಿನದೇ ಕನಸು

ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ

ಪ್ರತಿ ಇರುಳಿಗೂ ಬೆಳಗಿನದೇ ಕನಸು

ಡಾ. ಯಾ.ಮ.ಯಾಕೊಳ್ಳಿ

ಮೋಹನ್ ಬಸಪ್ಪನಾಯಕರವರ ಕವಿತೆ-ಮಾತುಗಳ ಹಪಾಹಪಿ….!

ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ

ಮಾತುಗಳ ಹಪಾಹಪಿ….!

ಮೋಹನ್ ಬಸಪ್ಪನಾಯಕ

ಡಾ. ಪುಷ್ಪಾ ಶಲವಡಿಮಠ ಕವಿತೆ-ಮೋಕ್ಷವನ್ನರಸುತ್ತ

ಕಾವ್ಯಸಂಗಾತಿ

ಡಾ. ಪುಷ್ಪಾ ಶಲವಡಿಮಠ

ಮೋಕ್ಷವನ್ನರಸುತ್ತ

Back To Top