Category: ಅಂಕಣ

ಅಂಕಣ

ಅಂಕಣ ಬರಹ

ಮನದ ಮಾತುಗಳು

ಜ್ಯೋತಿ , ಡಿ , ಬೊಮ್ಮಾ.

ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲವಾರ ಜ್ಯೋತಿ ಡಿ ಬೊಮ್ಮಾ ಅವರು ದೇಸಿ ನುಡುಕಟ್ಟುವಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮನದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಸಂಗಾತಿಯ ಓದುಗರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ

ಧಾರಾವಾಹಿ-ಅಧ್ಯಾಯ –33

ಒಬ್ಬ ಅಮ್ಮನ ಕಥೆ

ರುಕ್ಮಿಣಿ ನಾಯರ್

ಪತಿಯಿಂದ ಸುಮತಿಯ ಮೇಲೆ ದೈಹಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ

ಧಾರಾವಾಹಿ-ಅಧ್ಯಾಯ –29

ಒಬ್ಬ ಅಮ್ಮನ ಕಥೆ

ರುಕ್ಮಿಣಿ ನಾಯರ್

ದಿನ ತುಂಬುವ ಮುಂಚೆಯೆ ಶುರುವಾದ ನೋವು

.

Back To Top