Category: ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ

ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ

ಪ್ರೊ. ಸಿದ್ದು ಸಾವಳಸಂಗ ಕವಿತೆ-“ಬುದ್ಧ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಎದ್ದ”

ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ

ಪ್ರೊ. ಸಿದ್ದು ಸಾವಳಸಂಗ

“ಬುದ್ಧ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಎದ್ದ”

ಊದಿನೂರು ಮುಹಮ್ಮದ್ ಕುಂಞಿಯವರ ‘ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂವೇದನೆ’ ಕೃತಿಯ ಬಿಡುಗಡೆ.

ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ

ಊದಿನೂರು ಮುಹಮ್ಮದ್ ಕುಂಞಿಯವರ

‘ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂವೇದನೆ’

ಕೃತಿಯ ಬಿಡುಗಡೆಯೂ..! —

ಶಾರದಾಮಣಿ. ಏಸ್.ಹುನಶಾಳ-ಕಾಯಕ ಯೋಗಿ , ಧೀಮಂತ ಸಂತ,ತುರು ಗಾಹಿ ರಾಮಣ್ಣ

ಲೇಖನ ಸಂಗಾತಿ

ಶಾರದಾಮಣಿ. ಏಸ್.ಹುನಶಾಳ

ಕಾಯಕ ಯೋಗಿ , ಧೀಮಂತ ಸಂತ,

ತುರು ಗಾಹಿ ರಾಮಣ್ಣ

ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ

ಸಂಪಾದಕೀಯ
ಬಸವಣ್ಣ ಜನಿಸಿದ ಈ ಪುಣ್ಯದಿನದಂದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮಗಳ ಜೀವಿತಾವದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಜ ಶರಣರ ವಚನಗಳು ನಮಗ ತೋರಿದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲು ಕಟಿಬದ್ದರಾಗೋಣಕು.ಸ.ಮಧುಸೂದನ ರಂಗೇನಹಳ್ಳಿ
ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕರು

ಹೊನ್ನಪ್ಪ. ನೀ.ಕರೆಕನ್ನಮ್ಮನವರ ಕವಿತೆ-ಅಪ್ಪ….

ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ

ಹೊನ್ನಪ್ಪ. ನೀ.ಕರೆಕನ್ನಮ್ಮನವರ

ಅಪ್ಪ….

ಆದಪ್ಪ ಹೆಂಬಾ ಮಸ್ಕಿ ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧ-ತಪ್ಪು ಮಾಡದವರು ಯಾರವ್ರೆ

ಪ್ರಬಂಧ ಸಂಗಾತಿ

ಆದಪ್ಪ ಹೆಂಬಾ ಮಸ್ಕಿ

ತಪ್ಪು ಮಾಡದವರು ಯಾರವ್ರೆ

Back To Top