ಅನುವಾದ ಕವಿತೆ ‘ಏನಾಯಿತು ಈಗ?’ಹನಿಬಿಂದು

ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ ಏನಾಯಿತು ಈಗ? ಹಿಂದಿ ಮೂಲ:ದ. ಲಲಿತ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಹನಿಬಿಂದು

ಮಲಯಾಳಂ ಕವಿತೆಯ ಅನುವಾದ-ದೋಣಿ ಸುನೀತ ಕುಶಾಲನಗರ ಅವರಿಂದ

ಅನುವಾದ ಸಂಗಾತಿ ದೋಣಿ ಮಲಯಾಳಂ:ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ:ಸುನೀತ ಕುಶಾಲನಗರ

ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆ ಕವಿತೆಯ ಅನುವಾದ,ಐಗೂರು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್, ಜಿ.

ಅನುವಾದ ಸಂಗಾತಿ ನನ್ನ ಕವಿತೆಗಳು….! ಮಲಯಾಳಂ ಮೂಲ:ಸತ್ಯ ಚಂದ್ರನ್. ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ:ಐಗೂರು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್, ಜಿ.

ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆ ಕವಿತೆಯ ಅನುವಾದ- ಮೆರವಣಿಗೆ

ಅನುವಾದ ಸಂಗಾತಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳಿಂದ ನಡೆದಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರ ಬೆತ್ತಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ನೋಡಿ ನಾಗಾ ಕವಯತ್ರಿ ನಿಂಗ್ರೆ ಚಾನ್ ಮರುಗಿ…

ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕವಿತೆಯ ಅನುವಾದ- ಡಾ.ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ

ಅನುವಾದ ಸಂಗಾತಿ ಅದ್ಭುತ ಹೆಣ್ಣು ಆಂಗ್ಲಮೂಲ:ಮಾಯಾ ಆಂಗ್ಲೂ

ತಮಿಳು ಕಥೆ,ಅನುವಾದ ಕಾ.ಹು.ಚಾನ್‌ಪಾಷ

ಅನುವಾದ ಸಂಗಾತಿ ಐದನೇ ತರಗತಿ ‘ಎ’ ವಿಭಾಗ ತಮಿಳು ಮೂಲ : ಎನ್.ಮುತ್ತುಕುಮಾರ್ ತೆಲುಗು ಅನುವಾದ : ಗೌರಿ ಕೃಪಾನಂದನ್…

ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕವಿತೆಯ ಅನುವಾದ,’ಪಂಜರದ ಹಕ್ಕಿ’ ಡಾ.ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ

ಅನುವಾದ ಸಂಗಾತಿ ಪಂಜರದ ಹಕ್ಕಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೂಲ: ಮಾಯಾ ಆಂಗ್ಲೂ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ – ಡಾ. ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ

ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕವಿತೆಯ ಅನುವಾದ-ಡಾ. ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ

ಅನುವಾದ ಸಂಗಾತಿ ಪುನರ್ಭವಿಸುವೆ. ಇಂಗ್ಲೀಷ ಮೂಲ: ಮಾಯ ಆಂಗ್ಲೂ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ –

ಮಲಯಾಳಂನ ಅನುವಾದಿತ ಕವಿತೆ ವಿಧವೆ

ಅನುವಾದ ಕವಿತೆ ವಿಧವೆ ಮಲಯಾಳಂ ಮೂಲ: ನೆಸ್ಸಿ. ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ:ಐಗೂರು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್, ಜಿ.

ಹಮೀದಾ ಬೇಗಂ ದೇಸಾಯಿ-ಅನುವಾದಿತ ಕವಿತೆ

ಅನುವಾದಿತ ಕವಿತೆ ಹಮೀದಾ ಬೇಗಂ ದೇಸಾಯಿ ಒಡೆಯನಿಲ್ಲದ ಒಂದು ಕೋಣೆಯ ಸ್ವಗತ…ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕವಿತೆಯೊಂದರ ಪ್ರೇರಣೆ..) ಮರೆಯಾದಿರೆಲ್ಲಿ….