ಯಾ.ಮ.ಯಾಕೊಳ್ಳಿ ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧ-ಚಹಾದ ಜೋಡಿ….

ಪ್ರಬಂಧ ಸಂಗಾತಿ ಯಾ.ಮ.ಯಾಕೊಳ್ಳಿ ಚಹಾದ ಜೋಡಿ….

ವಿಮಾಲಾರುಣ ಪಡ್ಡoಬೈಲು ಕವಿತೆ-ಪ್ರೇಮ ಮಿಲನ

ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ ವಿಮಾಲಾರುಣ ಪಡ್ಡoಬೈಲು ಪ್ರೇಮ ಮಿಲನ

ಭಾರತಿ ಅಶೋಕ್ ಕವಿತೆ-ಅವ್ವನ ಉಗಾದಿ

ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ ಭಾರತಿ ಅಶೋಕ್ ಅವ್ವನ ಉಗಾದಿ

ಸಾಕ್ಷಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಕವಿತೆ-ಇಡ್ಲಿ

ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ. ಇಡ್ಲಿ

ಡಾ .ಮೈತ್ರೇಯಿಣಿ ಗದಿಗೆಪ್ಪಗೌಡರ ವಾರದ ಕವಿತೆ

ವಾರದ ಕವಿತೆ ಡಾ .ಮೈತ್ರೇಯಿಣಿ ಗದಿಗೆಪ್ಪಗೌಡರ ಬೈ ಟು ಕಾಫಿ

ಎಂ.ಟಿ.ನಾಯ್ಕಹೆಗಡೆ ಕವಿತೆ-ದಾರಿ…

ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ ಎಂ.ಟಿ.ನಾಯ್ಕಹೆಗಡೆ ದಾರಿ…

ವೀಣಾ ಮಹಾಂತೇಶ ಬಿ ಎಂ ಕವಿತೆ-ನೀನೇಕೆ ಮರೆತೆ

ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ ವೀಣಾ ಮಹಾಂತೇಶ ಬಿ ಎಂ ನೀನೇಕೆ ಮರೆತೆ

ಡಾ ಡೋ.ನಾ.ವೆಂಕಟೇಶ ಕವಿತೆ-ಅನುದಿನ

ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ ಡಾ ಡೋ.ನಾ.ವೆಂಕಟೇಶ ಅನುದಿನ

ಅರುಣಾ ರಾವ್ ಕವಿತೆ-ಬಾಳಬಂಡಿ

ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ ಅರುಣಾ ರಾವ್ ಬಾಳಬಂಡಿ