Category: ಗಜಲ್ ಲೋಕ

ಪ್ರೇಮನಗರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮದ ಮನೆ ಅಡಗಿದೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ಭಾವ ತುಂಬಿದ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗಜಲ್ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಈ ಗಜಲ್ ಎನ್ನುವಂತದ್ದೇ ಅನನ್ಯ ಹಾಗೂ ಅನುಪಮವಾದ ಅಮಲು ತುಂಬಿದ ಪ್ರೀತಿಯ ಮದಿರೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ಅಮಲು ಶಾಯರ್ ಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾದ ಕನಸುಗಳನ್ನು, ಸುಂದರವಾದ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಶರಣಯ್ಯ ದಿದ್ದಿಗಿ ಯವರ

ಗಜಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಪ್ರೀತಿ..

“ಒಂದು ಯುಗವೇ ಆಯಿತು ನನ್ನ ತಾಯಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ ‘ತಾಬಿಶ್’
ನಾನೊಅಮ್ಮೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನನಗೆ ಭಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು”
-ಅಬ್ಬಾಸ್ ತಾಬೀಶ್
ಡಾ. ಮಲ್ಲಿನಾಥ ಎಸ್. ತಳವಾರ

ಶೋಭಾ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್

ಅವರ ಗಜಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ

ದಾಂಪತ್ಯಯಾನ

ರವೀಂದ್ರ ರವರ ಗಜಲ್ ಗಳಲ್ಲಿಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ

ಅಂಕಣ ಸಂಗಾತಿ

ಗಜಲ್ ಲೋಕ

ರತ್ನರಾಯಮಲ್ಲ

ರವೀಂದ್ರ ರವರ ಗಜಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ

ಅಂಕಣ ಸಂಗಾತಿ

ಗಜಲ್ ಲೋಕ

ರತ್ನರಾಯಮಲ್ಲ

ಮಧುಕೇಶವ ಭಾಗ್ವತ ರವರ ಗಜಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ

ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೊಬಗು

Back To Top