Category: ಸಾಧಕಿಯರ ಯಶೋಗಾಥೆ

ಅಂಕಣ ಬರಹ

ಸಾಧಕಿಯರ ಯಶೋಗಾಥೆ

ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಶಾಸಕಿ

ಡಾ. ಮುತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ

ವೈದ್ಯೆ, ಪತ್ರಕರ್ತೆ, ಸಾಮಾಜ ಸುಧಾರಕಿಯೂ ಆಗಿದ್ದರು (1886-1968)

ಅಂಕಣ ಬರಹ

ಸಾಧಕಿಯರ ಯಶೋಗಾಥೆ

ಸಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ

ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕಿ

ಶಾಹೀನ್ ಮಿಸ್ಟ್ರೀ (1971

ಸಾಧಕಿಯರ ಯಶೋಗಾಥೆ
ಪುಪುಲ್‍ಜಾಯಕರ್
ಬರಹಗಾರ್ತಿಮತ್ತುಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ
(1951-1997)

Back To Top