ಮಂಜುಳಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಕವಿತೆ-ಅಜ್ಜೀ.. ನಿನಗೊಂದು ಸಲಾಂ

ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ ಮಂಜುಳಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಜ್ಜೀ.. ನಿನಗೊಂದು ಸಲಾಂ

ರೇಖಾ ಸುದೇಶ್ ರಾವ್ ಕವಿತೆ-ಸೂಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ

ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ ರೇಖಾ ಸುದೇಶ್ ರಾವ್ ಸೂಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ

ಡಾ ಸುರೇಶ ನೆಗಳಗುಳಿ-ಗಜಲ್

ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ ಡಾ ಸುರೇಶ ನೆಗಳಗುಳಿ ಗಜಲ್

ಅನುರಾಧಾ ರಾಜೀವ್ ಸುರತ್ಕಲ್-ಗಜಲ್

ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ ಅನುರಾಧಾ ರಾಜೀವ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಗಜಲ್

ಹನಿಬಿಂದು ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ (ಅವಾರ್ಡ್‌) ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ

ಹನಿಬಿಂದು ಅವರಿಗೆವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅವಾರ್ಡ್‌ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ

ಸುಧಾ ಪಾಟೀಲ ಕವಿತೆ-ಹಸನಾದ ಮನಸು

ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ ಸುಧಾ ಪಾಟೀಲ ಹಸನಾದ ಮನಸು

ದೇವನೂರುಮಹಾದೇವರ
ಜನ್ಮದಿನದಶುಭಾಶಯಗಳು

ದೇವನೂರುಮಹಾದೇವರ ಜನ್ಮದಿನದಶುಭಾಶಯಗಳು ಸಂಬಜಾ ಅನ್ನೋದು ದೊಡ್ಡದು ಕನಾ

ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಹಿರೇಮಠ ಲೇಖನ-

ವಿಶೇಷ ಲೇಖನ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಹಿರೇಮಠ ಇಂದಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೊಂದು ಗುದ್ದು

ಶಶಿಕಾಂತ ಪಟ್ಟಣ ರಾಮದುರ್ಗ-ಲಿಂಗೈಕ್ಯನೇ ಬಲ್ಲ

ಕಾಣಬಹುದೆ ನಿರಾಕಾರ? ಕಾಣಬಹುದೆ ಮಹಾಘನವು? ಕಂಡು ಭ್ರಮೆಗೊಂಡು ಹೋದರೆಲ್ಲರು ಕೂಡಲಚೆನ್ನಸಂಗನ ಅನುಭಾವವ ಲಿಂಗೈಕ್ಯನೇ ಬಲ್ಲ ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣ ಚೆನ್ನ ಬಸವಣ್ಣ ಶರಣ…

ಡಾ.ಶಾರದಾಮಣಿ.ಏಸ್. ಹುನಶಾಳ -ಅನಿಕೇತನ ಈ ನಾಡಿನ ಕಣ್ಮಣಿ

ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ ಡಾ.ಶಾರದಾಮಣಿ.ಏಸ್. ಹುನಶಾಳ ಅನಿಕೇತನ ಈ ನಾಡಿನ ಕಣ್ಮಣಿ ರಾಜ್ಯ ಯುವಜನೋತ್ಸವ ಕಾವ್ಯವಾಚನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಮಾನ ಪಡೆದ ಕವಿತೆ