ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿಯ ವಚನ ತಮಿಳಿಗೆ ಅನುವಾದ

ಅನುವಾದ ಸಂಗಾತಿ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿಯ ವಚನ ತಮಿಳಿಗೆ: ಶಶಿಕಲಾ ಪಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ.

ಡಾ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಹಿರೇಮಠ ಕವಿತೆ-ತಂಪಿನ ನೆರಳ

ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ ಡಾ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಹಿರೇಮಠ ತಂಪಿನ ನೆರಳ

ಹಮೀದಾ ಬೇಗಂ ದೇಸಾಯಿ ತನಗಗಳು…

ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ ಹಮೀದಾ ಬೇಗಂ ದೇಸಾಯಿ ತನಗಗಳು

ಯೋಗೇಂದ್ರಾಚಾರ್ ಎ. ಎನ್.-ನಮಗಿದು ಬೇಕಿತ್ತ

ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ ಯೋಗೇಂದ್ರಾಚಾರ್ ಎ ಎನ್ ನಮಗಿದು ಬೇಕಿತ್ತ

ಇಂದಿರಾ ಮೋಟೆಬೆನ್ನೂರ-ಸ್ನೇಹದೊರತೆ

ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ ಇಂದಿರಾ ಮೋಟೆಬೆನ್ನೂರ ಸ್ನೇಹದೊರತೆ

ಹಂಸಪ್ರಿಯ ಕವಿತೆ-ಹುಡುಕಾಟ

ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ ಹಂಸಪ್ರಿಯ ಹುಡುಕಾಟ

ನಿಶಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕವಿತೆ-ಮೌನ ಮಾತಾದಾಗ

ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ ನಿಶಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೌನ ಮಾತಾದಾಗ

ಇಮಾಮ್ ಮದ್ಗಾರ ಕವಿತೆ-ನಂಗೊತ್ತಿಲ್ಲ

ಕಾವ್ಯಸಂಗಾತಿ ಇಮಾಮ್ ಮದ್ಗಾರ ನಂಗೊತ್ತಿಲ್ಲ

ಜೆ.ಎಲ್.ಲೀಲಾಮಹೇಶ್ವರ ಮೊಗ್ಗರಳಿವೆ

ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ ಜೆ.ಎಲ್.ಲೀಲಾಮಹೇಶ್ವರ ಮೊಗ್ಗರಳಿವೆ

ಗೊರೂರು ಅನಂತರಾಜು ಕವಿತೆ-ಕಾವ್ಯ ಕನ್ಯೆ

ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ ಗೊರೂರು ಅನಂತರಾಜು ಕಾವ್ಯ ಕನ್ಯೆ