ಅಂಕಣ ಒಂದಿಷ್ಟು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂಕಣ ಸಂಗಾತಿ ಹನಿಬಿಂದು ಒಂದಿಷ್ಟು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಪಾಸಾಗದಿದ್ದರೆ ಹೆದರದಿರಿ, ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಬದುಕು ಎದುರಿಸಿ,…

ಡಾ. ಅರಕಲಗೂಡು ನೀಲಕಂಠ ಮೂರ್ತಿ ಕವಿತೆ

ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ ಡಾ. ಅರಕಲಗೂಡು ನೀಲಕಂಠ ಮೂರ್ತಿ ಮಹಿಳೆ

ಪ್ರೊ. ಸಿದ್ದು ಸಾವಳಸಂಗಕವಿತೆ-ನಾನು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದ ಮನೆ

ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ ಪ್ರೊ. ಸಿದ್ದು ಸಾವಳಸಂಗ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದ ಮನೆ

ಪ್ರಜ್ವಲಾ ಶೆಣೈ ಕವಿತೆ-ಸೊಬಗು

ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ ಸೊಬಗು ಪ್ರಜ್ವಲಾ ಶೆಣೈ

ಅಂಕಣ ಸಂಗಾತಿ ಸುತ್ತ-ಮುತ್ತ ಸುಜಾತಾ ರವೀಶ್ ಜಗವೇ ನಾಟಕರಂಗ

ಲಲಿತಾ ಪ್ರಭು ಅಂಗಡಿ ಕವಿತೆ-“ರಿಣ”

ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ ರಿಣ ಲಲಿತಾ ಪ್ರಭು ಅಂಗಡಿ

ಪುಷ್ಪಾ ಮಾಳಕೊಪ್ಪ ಕವಿತೆ-ಬಾಮೇಘ ಇಳೆಗೆ

ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ ಪುಷ್ಪಾ ಮಾಳಕೊಪ್ಪ ಬಾಮೇಘ ಇಳೆಗೆ

ಮಂಜುಳಾ ಜಿ ಎಸ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಕವಿತೆ-ನೆಪ!

ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ ಮಂಜುಳಾ ಜಿ ಎಸ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನೆಪ!

ಕದಡಿದ ಮನ ನಲಿಯಿತು-ಸಣ್ಣ ಕಥೆ,ಬಿ.ಟಿ.ನಾಯಕ್

ಕಥಾ ಸಂಗಾತಿ ಬಿ.ಟಿ.ನಾಯಕ್ ಕದಡಿದ ಮನ ನಲಿಯಿತು

ಇಮಾಮ್ ಮದ್ಗಾರ ಕವಿತೆ-ಕಣ್ಣಿಲ್ಲ ಕರುಣೆಗೆ

ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲ ಕರುಣೆಗೆ ಇಮಾಮ್ ಮದ್ಗಾರ