ಡಾ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಹಿರೇಮಠ-ತಂಪು ಹಾಸು

ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ ಡಾ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಹಿರೇಮಠ ತಂಪು ಹಾಸು

ಚಂದಕಚರ್ಲ ರಮೇಶಬಾಬು ಕವಿತೆ-ದಾರಿಹೋಕ

ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ ಚಂದಕಚರ್ಲ ರಮೇಶಬಾಬು ದಾರಿಹೋಕ

ಮಾಜಾನ್ ಮಸ್ಕಿ ಕವಿತೆ-ಜಾನ್ ಪದ್ಯಗಳು

ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ ಮಾಜಾನ್ ಮಸ್ಕಿ ಜಾನ್ ಪದ್ಯಗಳು

ಇಂದಿರಾ ಮೋಟೆಬೆನ್ನೂರ ಕವಿತೆ-ಕೊಟ್ಟ ಭಾಷೆ

ಕಾವ್ಯಸಂಗಾತಿ ಇಂದಿರಾ ಮೋಟೆಬೆನ್ನೂರ. ಕೊಟ್ಟ ಭಾಷೆ

ಅನುರಾಧಾ ರಾಜೀವ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಗಜಲ್

ಕಾವ್ಯಯಾನ ಅನುರಾಧಾ ರಾಜೀವ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಗಜಲ್

ವಿಭಾ ಪುರೋಹಿತ ಕವಿತೆ-ಚುಕ್ಕೆಯಾದಳು !

ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ ವಿಭಾ ಪುರೋಹಿತ ಚುಕ್ಕೆಯಾದಳು !

ಮಾರುತೇಶ್ ಮೆದಿಕಿನಾಳ ಕವಿತೆ-ಜೈಲಿನೊಳಗಿನ ಜೀವ

ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ ಮಾರುತೇಶ್ ಮೆದಿಕಿನಾಳ ಜೈಲಿನೊಳಗಿನ ಜೀವ

ಅಂಕಣ ಸಂಗಾತಿ ಗಜಲ್ ಲೋಕ ರತ್ನರಾಯಮಲ್ಲ ವಿನಾಯಕ ರವರ ಗಜಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಹುಡುಕಾಟ

ಎ.ಎನ್.ರಮೇಶ್. ಗುಬ್ಬಿ.ಕವಿತೆ-ವಿಕ್ಷಿಪ್ತರು!

ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ ಎ.ಎನ್.ರಮೇಶ್. ಗುಬ್ಬಿ. ವಿಕ್ಷಿಪ್ತರು..!

ಡಾ.ದಾನಮ್ಮ ಝಳಕಿ ಲೇಖನ-ಶರಣರ ಕಾಯಕ ತತ್ವ

ಲೇಖನ ಸಂಗಾತಿ ಡಾ.ದಾನಮ್ಮ ಝಳಕಿ ಶರಣರ ಕಾಯಕ ತತ್ವ