ವಿಷ್ಣು ಆರ್. ನಾಯ್ಕ ಕವಿತೆ-

ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ ವಿಷ್ಣು ಆರ್. ನಾಯ್ಕ ಸಾಧನೆಯ ದಾರಿ

ಎ.ಎನ್.ರಮೇಶ್. ಗುಬ್ಬಿ ಕವಿತೆ-ಅಭಿಸಾರಿಕೆ.!

ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ ಎ.ಎನ್.ರಮೇಶ್. ಗುಬ್ಬಿ. ಅಭಿಸಾರಿಕೆ.!

ಮಾಜಾನ್ ಮಸ್ಕಿ ಕವಿತೆ-ಜಾನ್ ಪದ್ಯಗಳು

ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ ಮಾಜಾನ್ ಮಸ್ಕಿ ಜಾನ್ ಪದ್ಯಗಳು

ಜಯಶ್ರೀ ಭ ಭಂಡಾರಿ ಕವಿತೆ-ಹಗುರಾಗುವ ಭಾವ

ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ ಜಯಶ್ರೀ ಭ ಭಂಡಾರಿ ಹಗುರಾಗುವ ಭಾವ ದಿನವೂ ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡುತ್ತಾಮುಗುಳು ಮೊಗ್ಗಾಗುವುದ ಕಾಯ್ದೆಹಸಿರೆಲೆ ನಡುವೆ ಉಸಿರು ಬಿರಿದುಅಲ್ಲಲ್ಲಿ…

ನಿಶ್ಚಿತ.ಎಸ್. ಕವಿತೆ-ನನ್ನವ್ವ

ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ ನಿಶ್ಚಿತ.ಎಸ್. ನನ್ನವ್ವ

ಜಿ. ಹರೀಶ್ ಬೇದ್ರೆ ಕವಿತೆ-ನಮ್ಮ ನೀ ಮನ್ನಿಸು ಭೂದೇವಿ

ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ ಜಿ. ಹರೀಶ್ ಬೇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನೀ ಮನ್ನಿಸು ಭೂದೇವಿ

ಅಂಕಣ ಸಂಗಾತಿ ಸಕಾಲ ಶಿವಲೀಲಾ ಹುಣಸಗಿ “ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದವು ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ”

ಶಾಲಿನಿ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ಕವಿತೆ-ನಾನು ನಕ್ಕೆ

ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ ಶಾಲಿನಿ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ನಾನು ನಕ್ಕೆ

ರೋಹಿಣಿ ಯಾದವಾಡ ಕವಿತೆ-ಕಾರ್ಮೋಡ

ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ ರೋಹಿಣಿ ಯಾದವಾಡ ಕಾರ್ಮೋಡ

ಅಂಕಣ ಬರಹ ಕ್ಷಿತಿಜ ಭಾರತಿ ನಲವಡೆ ಏಕಾಗ್ರತೆ