Day: November 9, 2022

ಡಾ. ಶರಣಮ್ಮ ಗೊರೆಬಾಳ ಕವಿತೆ-ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ……

ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ

ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ……

ಡಾ. ಶರಣಮ್ಮ ಗೊರೆಬಾಳ

ಮಲಯಾಳಂ ಕವಿತೆ-ಪ್ರಣಯದ ಆರೋಪಿ

ಅನುವಾದ ಸಂಗಾತಿ

ಪ್ರಣಯದ ಆರೋಪಿ

ಮಲಯಾಳಂ ಮೂಲ: ಸಲೀಂ ಚೆನಂ.

ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಐಗೂರು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್, ಜಿ

ಸಾಹಿತಿ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ.ಎಂ.ಜಿ. ಅವರ ‘ಬುಕಾನನ್’ ಕೃತಿ

ಪುಸ್ತಕಸಂಗಾತಿ

ಬುಕಾನನ್

ರಂಗಸ್ವಾಮಿ.ಎಂ.ಜಿ

ಪ್ರೀತಿಯ ಕನ್ನಡಿಗರೇ-ಚೈತ್ರಾ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ

ಲೇಖನ ಸಂಗಾತಿ

ಪ್ರೀತಿಯ ಕನ್ನಡಿಗರೇ

–ಚೈತ್ರಾ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ

ಅಂಕಣ ಸಂಗಾತಿ

ಸುಜಾತಾ ರವೀಶ್

ಹೊತ್ತಿಗೆಯೊಂದಿಗೊಂದಿಷ್ಟುಹೊತ್ತು

Back To Top