Day: November 15, 2022

ಅಂಕಣ ಸಂಗಾತಿ

ಸಿನಿ ಸಂಗಾತಿ

ಕುಸುಮ ಮಂಜುನಾಥ್

ಲೂ ನಾನ- ದ ಯಾಕ್ ಇನ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್-ರೂಮ್ (ಭೂತಾನಿ)

ಅಂಕಣ ಬರಹ

ಸಾಧಕಿಯರ ಯಶೋಗಾಥೆ

ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಶಾಸಕಿ

ಡಾ. ಮುತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ

ವೈದ್ಯೆ, ಪತ್ರಕರ್ತೆ, ಸಾಮಾಜ ಸುಧಾರಕಿಯೂ ಆಗಿದ್ದರು (1886-1968)

ಅಂಕಣ ಸಂಗಾತಿ

ಶಿಕ್ಷಣ ಲೋಕ

ಡಾ.ದಾನಮ್ಮ ಝಳಕಿಯವರು

ಪ್ರತಿ ಮಂಗಳವಾರ ಬರೆಯಲಿದ್ದಾರೆ

ಕಲಿಕಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ
ಸೃಜನಶೀಲತೆಯ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ

Back To Top