Day: November 23, 2022

ಅರುಣ ಉದಯಭಾಸ್ಕರ್-ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ

ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಗಾತಿ

ಭಗವತಿ ( ಶ್ರೀಮತಿ ಅರುಣ ಉದಯಭಾಸ್ಕರ್)

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ

ನೂತನ ದೋಶೆಟ್ಟಿ-ಅಸ್ತಿತ್ವವಿಲ್ಲದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ

ಲೇಖನ ಸಂಗಾತಿ

ಅಸ್ತಿತ್ವವಿಲ್ಲದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ

ನೂತನ ದೋಶೆಟ್ಟಿ

ಪ್ರೊ ರಾಜನಂದಾ ಘಾರ್ಗಿ-ಮೂರು ಪದಗಳ ಉಕ್ತಿ

ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ

ಮೂರು ಪದಗಳ ಉಕ್ತಿ

ಪ್ರೊ ರಾಜನಂದಾ ಘಾರ್ಗಿ

ಅಂಕಣ ಸಂಗಾತಿ

ಸುಜಾತಾ ರವೀಶ್

ಹೊತ್ತಿಗೆಯೊಂದಿಗೊಂದಿಷ್ಟುಹೊತ್ತು

ಹೊಸಗನ್ನಡ ಪ್ರಬಂಧ ಸಂಕಲನ

ಸಂಪಾದಕರು ಗೊರೂರು ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್

Back To Top