ಅನ್ನದಾತ

ಕಾವ್ಯಯಾನ

ಅನ್ನದಾತ

ಬಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ

Rajasthan Allots Rs 1,325 Crore For Drought-Affected Farmers

ಬಿಟ್ಟಾಗ ಬಿರುಕು
ಬದುಕಲು ಹಾತೊರೆಯುತ್ತವೆ ಮಣ್ಣಕಣಗಳು
ಒಡೆದ ಹಿಮ್ಮಡಿ ಬಿರುಕಿನಲಿ

ನೆರಳು ಕೊಟ್ಟ ಮರದ ಕೊರಡೂ ಸಂತೈಸುತ್ತಿದೆ
ಗತ ವೈಭವ ಮರೆತು

ಅಕಾಲದಲಿ ಕೆಂಪಾದ ಬೆಳೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದುಂಟು ದೇಹ ರಕುತದ ಅಂಶ

ಕುಡಿದವರ ಹುಡುಕಬೇಕಿದೆ!

ಕುದಿಯುತ್ತಿದೆ ಅನ್ನ
ಅಗುಳಗುಳೂ ಎದ್ದೆದ್ದು ಏನೋ ಹೇಳಲು ತವಕಿಸುತಿದೆ

ಹಸಿರು ಶಾಲು ಹೊದ್ದ
ಗಡ್ಡಧಾರಿ ಟೋಪಿ ಸಂತನೊಬ್ಬ ಬಿಗಿದಪ್ಪಿ ಸಂತೈಸಿದಂತೆ ಕನಸು

ಕುಡ,ಕುಳಗಳ ಕಣ್ಣಿಂದಲೂ ಸುರಿಯುವುದು ಕಣ್ಣೀರು.

ಬೆಳೆಯುವಾಗ ಬೆವರು
ಬೆಳೆದಾದಮೇಲೆ ನೆತ್ತರು
ಹರಿಯುತಿರಲೇಬೇಕು ಸದಾ
ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ನದಿ!

*************************

Leave a Reply

Back To Top