Day: December 9, 2022

ಅಂಕಣ ಸಂಗಾತಿ

ಒಂದಿಷ್ಟು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ -5

ನಾನೂ ಹಾರುವ ಪಕ್ಷಿ ಆಗಿದ್ದಿದ್ದರೆ….

ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತ್ ಅವರ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ

ನೆನಪಿನ ಸಂಗಾತಿ

ನಾಳೆ ಏನೆಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗಿಂತಲೂ ‘ಇಂದು ಹೇಗೆ? ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮಗೆ ಮಹತ್ತರವಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಕಡಲ ತೀರದ ಭಾರ್ಗವ,ನಡೆದಾಡುವ ವಿಶ್ವಕೋಶ ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತ್ ಅವರ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ

ದಿ. ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತರನು ನೆನೆದು

ಹಮೀದಾಬೇಗಂ ದೇಸಾಯಿ

Back To Top