ಪ್ರೊ.ರಾಜನಂದಾ ಘಾರ್ಗಿ-ಆತಂಕ

ಅನುವಾದ ಕವಿತೆ: ಬದಲಾವಣೆ….!

ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ

ಬದಲಾವಣೆ….!

ಮಲಯಾಳಂ ಮೂಲ:ರಫೀಕ್ ಬದರಿಯಾ.

ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ:ಐಗೂರು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್, ಜಿ

ಅಕಾಡೆಮಿಯ ೨೦೨೨ ನೇ ವರ್ಷದ ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಸಾಹಿತಿ ಮಿತ್ರರೆ,

ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ೨೦೨೨ ನೇ ವರ್ಷದ ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪಾದನೆಯ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನನಗೆ ವಹಿಸಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ೨೦೨೨ರಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಬಂಧ ಫೋಟೊ ಕಾಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರ ನೀಡಲು ವಿನಂತಿಸುವೆ.

ಅಂಕಣ ಸಂಗಾತಿ

ಸುಜಾತಾ ರವೀಶ್

ಹೊತ್ತಿಗೆಯೊಂದಿಗೊಂದಿಷ್ಟುಹೊತ್ತು

ಸಂತೆಯ ಸರಕು _

ಲಘು ಲಲಿತ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಬಂಧ ಸಂಕಲನ

Back To Top