ಕವಲು ಹಾದಿ

ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ

ಕವಲು ಹಾದಿ

ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಂ.ಬಿ

252,702 Two Roads Stock Photos, Pictures & Royalty-Free Images - iStock

ಕಾಡದಿರು ಎಲೆಮನವೆ ಮನಸೆಳೆವ ಮಾಯೆಯಿದು
ನಿಂತಿಹೆನು ಶಿಲೆಯಂತೆ ಕಡಲ ತೆರೆಗಳ ನಡುವೆ
ಮೂಡಿಹುದು ಮನದೊಳಗೆ ಹತ್ತಾರು ಗುರುತು
ಸುಳಿವ ತಂಗಾಳಿಗೆ ಅಲೆಗಳ ನರ್ತನವು
ಮೌನದೊಳು ಮಾತಾಗಿ ಬೇಯುತಿದೆ ನೋವಿನಲಿ

ಹರಕೆಯ ಬಲಿಯಂತೆ ತನುವೆಂಬ ಲತೆಯು
ಸರಸದಲಿ ಬೆರೆತಾಗ ಒಲವೆಲ್ಲ ಹಸುರು
ಕಾಣದಿಹ ಹೆಜ್ಜೆಯನು ಹುಡುಕುತಲಿ ಬೆಂದು
ಹದವರಿತು ಬಾ ಒಲವೆ ಕಾಯುವೆನು ನಾನು

ಚಂದಿರನ ಬೆಳಕನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬ ತುಂಬಿಸುತ
ಮನದುಂಬಿ ನಲಿಯೋಣ ಹೊಳಪಿನಲಿ ಮಿಂದು
ಸತ್ತಿರುವ ಕನಸುಗಳ ನೆನಪಿಸುತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ
ಎದೆಯೊಳಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಮರುಜೀವ ತುಂಬೋಣ

ಮುಚ್ಚಿದರು ಕಣ್ಣು ಕಾಣುತಿಹುದು ಬಿಂಬ
ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿ ಒಳಗಣ್ಣ ಕಡಲೊಳಗೆ ಇಣುಕಿ
ನಾನು ನಿನ್ನೊಳೊ ನೀನು ನನ್ನೊಳೊ ಅರಿಯದಾಗಿದೆ ಮನವು
ಎಲ್ಲ ಬಂಧವ ತೊರೆದು ಸನಿಹ ಬರುವೆಯಾ ಇಂದು

ಬೆಳಕಾಗಿ ಬಾ ಬಳಿಗೆ ನನ್ನೊಲವೆ ಎಂದು ಕಾಯುತಿಹೆ ಕವಲೊಡೆದ ಹಾದಿಯಲಿ ನಾ
ಸರಿಪಡಿಸು ಕನಿಕರಿಸಿ ಒಲವಿಂದ ಬಂದು

————————————————

ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಂ.ಬಿ

Leave a Reply

Back To Top